Ysgol Gymraeg Casnewydd

YGCLogo2

Gweithio o adref

Fel rhan o'n cynllun wrth gefn ar gyfer dysgu gartref pe bai ysgolion yn cau, rydym yn symud pob ystafell ddosbarth i Dimau Microsoft. Mae yna ganllaw defnyddiwr i'ch helpu chi a'ch plentyn i lywio amgylchedd y Timau a chwblhau gwaith yn annibynnol.

 

Gellir cyrchu a defnyddio pob un o'r cymwysiadau Microsoft trwy Hwb ar unrhyw borwr rhyngrwyd fel Google Chrome neu Internet Explorer. Ar yr amod bod caniatâd wedi’i roi, gellir lawrlwytho’r gyfres Microsoft gyfan trwy wefan Microsoft neu trwy Hwb am ddim ar unrhyw liniadur, cyfrifiadur personol neu Macbook. I ddefnyddio dyfais symudol gellir lawrlwytho'r holl apiau o unrhyw siop apiau.

 

Mae enw defnyddiwr a chyfrinair eich plentyn ar dudalen flaen y copi papur o'r canllaw defnyddiwr a anfonwyd adref 18.03 at y plant hynny sy'n dal yn yr ysgol. Mae testun gyda'r manylion mewngofnodi wedi'i anfon at blant unigol sy'n methu â dod i'r ysgol.

 

Gwiriwch fynediad i'w cyfrif cyn gynted ag y gallwch i sicrhau y bydd eich plentyn yn gallu cyrchu ei ddysgu gartref heb ymyrraeth. Codwch unrhyw faterion gyda ni cyn gynted ag y byddant yn codi.

 

Os nad ydych eto wedi rhoi caniatâd i'ch plentyn gael mynediad at holl wasanaethau Hwb, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen hon a'i hanfon trwy e-bost at [email protected]

 

Mae'n bwysig gwneud hyn cyn gynted â phosibl. 

 

Heb gydsyniad ni fydd eich plentyn yn gallu defnyddio'r apiau sydd wedi'u lawrlwytho, a allai arwain at fynediad cyfyngedig i'w waith gartref.

Dadlwythwch ganllaw defnyddiwr Teams Ffurflen Caniatâd Hwb Cymorth Technegol distance learning edited Llefydd i fynd