Ysgol Gymraeg Casnewydd

YGCLogo2

Gwybodaeth Coronafeirws

Fel y mae pethau heddiw nid oes unrhyw gyfarwyddeb genedlaethol i gau ysgolion. Dylai ysgolion anelu at aros yn agored i gefnogi cymuned a gweithlu ehangach Casnewydd.

 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am Nofel Coronavirus (COVID-19) ewch i:

https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/

 

Cyngor Hunan-ynysu:

https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/SelfAssessments/symptomcheckers/default.aspx?ScName=CoronaVirusCOVID19&SCTId=175&locale=en

Gweithio o adref virus cropped

Ar gyfer ein plant

 

Mae'n arferol teimlo'n bryderus ar hyn o bryd am ddigwyddiadau cyfredol ac os ydych chi'n dymuno siarad ag oedolyn dibynadwy am hyn neu unrhyw bryderon eraill ffoniwch:

 

Childline ar 0800 1111

 

neu ewch i:

 

https://www.childline.org.uk/info-advice/your-feelings/anxiety-stress-panic/worries-about-the-world/

childline Hwb Gofal Plant Cinio am Ddim Hwb Gofal Plant Oedran 2-4 newport council logo

Weekday emergency evening childcare provision for children aged 5-12 years is available between 3:45pm and 7:45pm at Rogerstone Primary School & Glan Llyn Primary School.

For more info and to apply visit:

 

http://www.newport.gov.uk/en/Schools-Education/Childcare-for-prioritised-key-workers.aspx

Cynhyrchion Misglwyf Gwybodaeth am Goronafeirws i Blant Llinell Gyswllt Dyddiol Cynllun Gwên