Ysgol Gymraeg Casnewydd

YGCLogo2

Rydw i Gwenda Roberts, Staff, Disgyblion a Llywodraethwyr yr ysgol yn falch eich bod chi wedi galw heibio i'n gweld. Oherwydd bod talgylch ein hysgol yn eang iawn, mae'r wefan yn fodd i ni ymestyn ein dulliau o gyfathrebu, ac yn atgyfnerthu ein cyswllt cartref wrth i ni gyhoeddi'r hyn sy'n digwydd yn ein hysgol.

 

TWITTER-clean-icon

Croeso cynnes i wefan newydd sbon Ysgol Gymraeg Casnewydd

DSC_0021

Meithrin Meddyliau Yfory Gyda’n Gilydd

Ar ein gwefan cewch wybodaeth drylwyr am agweddau o'n gwaith, am drefniadaeth cyfredol yr ysgol ac wrth gwrs cewch fwynhau cipolwg o fywyd bob dydd eich plentyn. Gobeithio y byddwch yn ei gael yn ddefnyddiol ac y dewch i'n hadnabod yn well.

banner